Yudit FAQ

Languages

The FAQ below is expected to detect your browser language.

You can override this by selecting from the following list of language codes:

Bulgarian (bg), Czech (cs), German (de), English (en), Spanish (es), Finnish (fi), Hungarian (hu), Italian (it), Japanese (ja), Korean (ko), Russian (ru), Serbian (sr), Telugu (te), Vietnamese (vi), Yiddish (yi), Chinese/Hongkong (zh)

Bulgarian FAQ

Често задавани въпроси за редактора на Уникод — Юдит (Yudit)
================================================================
Версия: 2.9.2
Автор : Гаспар Синай (Gaspar Sinai) <gaspar (at) yudit.org>
Дата : Токио, 2007-12-22

В1: Как мога отново да видя този списък с въпроси и отговори?
О1: Напишете „help“ в областта за команди. По аналогия ще видите
  тестова страница, ако напишете „test“ в областта за команди.
  Напишете „howto japanese“, „howto configure“, за да видите
  съответните документи.

В2: Откъде мога да получа новите версии на програмата?
О2: Можете да ги свалите от http://www.yudit.org/

В3: Натиснах бутона за записване, обаче нищо не се случва. Защо?
О3: Юдит работи със своя област за команди. Най-вероятно трябва да
  натиснете бутона „Enter“.

В4: Какво означава бутона [Край на ред] горе вдясно, който 
  най-често показва „Unix“?
О4: Символите за край на ред са:
  UNIX = „\n“  - Край на ред в Юникс
  DOS = „\r\n“ - Край на ред в ДОС
  MAC = „\r“  - Край на ред в Макинтош
  LS  = U+2028 - Разделител за редове в Уникод
  PS  = U+2029 - Разделител за абзаци в Уникод
  В Юдит можете да смесвате разделителите на редове - например,
  можете да създадете файл с разделители на ДОС и Юникс. По
  възможност избягвайте да смесвате различните разделители в
  рамките на един файл.

В5: Как мога да получа списъка с поддържаните кодирания
  (опцията -e)?
O5: Въведете „man uniconv" или „uniconv -h" в прозорец на
  обвивката. 

В6: Как мога да добавя мой файл за начин за въвеждане от
  клавиатурата?
О6: Подобен файл може вече да съществува в
  /usr/share/yudit
  В такъв случай просто трябва да го добавите в
  /usr/share/yudit/config/yudit.properties
  Ако го няма, трябва да прехвърлите входния файл kmap в
  двоичен формат:
  mytool -type kmap -kmap My.kmap -rkmap My.kmap -write My.my
  След това трябва да копирате My.my в ~/.yudit/data
  cp My.my ~/.yudit/data
  Ако обичате, изпратете ми Вашия файл kmap (в изходен вид), за
  да го включа в следващата версия. За повече информация за
  файловете kmap, проверете в 
  /usr/share/yudit/doc/keymap-format.txt
  Изходният код на файловете kmap, които идват с yudit са в
  /usr/share/yudit/src/
  Забележете, че файловете kmap могат да се използват и като
  конвертори за текстове и като карти на клавиши.

В7: Как мога да получавам съобщенията на собствения си език?
О7: Изтеглете изходния код и прочетете файла README.TXT. В него
  е описано какво да направите. Ако обичате, изпратете ми
  превода си, за да го включа в следващите версии.

В8: Как мога да добавя шрифт във формат TrueType?
О8: Сложете файла-на-шрифта.ttf и друг-файл-ако-искате.ttf в
  /usr/share/yudit/fonts или ~/.yudit/fonts
  След това променете
  /usr/share/yudit/config/yudit.properties
  като добавите нов виртуален шрифт MyFont
  yudit.font.MyFont=файла-на-шрифта.ttf,друг-файл-ако-искате.ttf,..
  След това можете да използвате тези шрифтове в прозореца за
  редакция, ако го добавите в:
  yudit.editor.fonts=...,MyFont,...
  или можете да го използвате в графичния интерфейс, ако го
  добавите в:
  yudit.fonts=...,MyFont,...

В9: Ще има ли версия за Уиндоус?
О9: Юдит ползва комплект от абстрактни графични обекти. Това
  позволява много лесно да бъде пренасян към графични среди
  като svgalib. Аз пренесох програмата за моята съпруга Юко
  през декември 2001г. Това бе първият и последен път, 
  когато се докоснах до Уиндоус.

В10: Доколко добър редактор за Уникод е Юдит?
О10: Опитах се да се придържам към стандарта Уникод, където това
   е смислено.
   Има някои особености, проверете файла:
   /usr/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt
   за информация относно придържането към правилата за двупосочно
   писане. Поддържа се съставяне на символи, сега работя по
   оформяне на символи.

В11: Посочих три файла на командния ред, а виждам само един.
О11: Останалите са в историческия буфер. Ако отидете на
   командния ред в редактора и натиснете Стрелка_нагоре
   (или Ctrl-k) или Стрелка_надолу (или Ctrl-j), можете да
   преминете през историята на файловете.

В12: Кои са бързите клавиши?
О12: Можете да видите повечето от тях - жълтите подсказки ги
   показват подчертани. Повечето от тях трябва да работят и
   при натиснат Shift и/или Alt клавиш. Редакторът в момента
   разполага със следните бързи клавиши:

   Escape - Смяна на команден режим с режим редактиране и обратно
   Home  - Отиване в началото на документа
   b   - Страница нагоре
   f   - Страница надолу
   k   - Нагоре
   n,j  - Надолу
   h   - Наляво
   l   - Надясно
   m   - Изтриване на целия ред
   x   - Изтриване на избрания текст
   v   - Вмъкване на последно избрания текст
   Ако е натиснат Shift (или Meta, или и двата) по време на
   движение на курсора, текстът се избира.
   Двойно натискане с мишката избира дума, тройно - цял ред.

В13: Как мога да разгледам съдържанието на двоичен файл keymap?
О13: Можете да го превърнете в изходен вид с командата:
   mytool -my /usr/share/yudit/data/GreekBible.my \
   -convert mys -write GreekBible.mys

В14: Как мога бързо да въведа знак от Уникод?
О14: Сменете типа на въведените данни към [unicode], въведете
   uxxxx или Uxxxxxxxx, където x е шестнадесетично число.

В15: Има ли Юдит функция за търсене и заместване?
О15: В областта за команди напишете
   replace стар-текст нов-текст
   и натискайте Enter, за всяко намиране и заместване.

В16: Как мога да ползвам въвеждане с изписване на буквата?
О16: Натиснете синята стрелка (Метод за въвеждане). Присвоете
   „freehand“ (въвеждане с изписване на буквата) на някой от
   функционалните клавиши.

В17: Как мога да изключа осветяването на синтаксиса?
О17: Напишете „syntax none“ в областта за команди на Юдит.
   Ако просто напишете „syntax“, излиза списъка с наличните
   опции. Може да зададете това в конфигурационния файл.

В18: Как мага да спра пренасянето на думи?
О18: Напишете „wordwrap false“ в областта за команди на Юдит.
   Напишете „wordwrap true“, за да го пуснете наново.
   Може да зададете това в конфигурационния файл.

Приложение
==========
1.1. Примери за клавишни карти

 Следващите примери са от някои файлове kmap, които идват с
 Юдит.

 * Russian
  Присвоява фонетичните стойности на буквите.
   Някои примери:
    yo дава ё, c дава ь, q дава ъ
    x дава ы, ee дава э

 * Hungarian
  Присвоява на клавиатурата немските и унгарските букви. Буквите
  с диакретични знаци могат да се въвеждат като след английската
  буква се въведе диакретика.
   Някои примери:
    a' дава á, o: дава ö, o" дава ő 
    SS дава немското ß, Ss дава символа за член §.

 * Kana 
  Присвоява Romaji на Hiragana и Katakana. Малките букви се
  използват за Hiragana, за главните за Katakana.
   Някои примери:
    PP - 〒  <> - ◇ <>> - ◆   [] - □
    []] - ■ OO - ● <ESC>* - ☆ <ESC>** - ★ 
    ~ - ・  Oo - ◎ o+ - ♀   o- - ♂
    oC - ℃  Y= - ¥

 * Mnemonic
  С тази карта можете да използвате мнемоничните записи от
  RFC1345, за да въвеждате символите.
   Някои примери:
    &0u - ☺ &0U - ☻ &tel - ☏ &PI - ¶
    &SU - ☼ &cH-  - ♥ &M2=♫ &sn - ش

 * SGML присвоява SGML на Уникод.
   Някои примери:
    &female; - ♀ &spades; - ♠, &boxvR; - ╞
    &block; - █ &blk14; - ░ &frac18; - ⅛

 * Hangul присвоява латинска транслитерация на знаците от Hangul.
  Използва се транслитерацията от ISO/TC46/SC2/WG4. Можете да
  получите повече информация за това от:
  http://www.hansoft.com/hangul/faq.html
   Някои примери:
    ulyanghan - 우량한, pyohyeon - 표현
    cinseon - 친선, jageug - 자극, hwang geum 황금

END

Gáspár SINAI
Tokyo, 2016-04-30

Made With Yudit Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!