Yudit FAQ

Languages

The FAQ below is expected to detect your browser language.

You can override this by selecting from the following list of language codes:

Bulgarian (bg), Czech (cs), German (de), English (en), Spanish (es), Finnish (fi), Hungarian (hu), Italian (it), Japanese (ja), Korean (ko), Russian (ru), Serbian (sr), Telugu (te), Vietnamese (vi), Yiddish (yi), Chinese/Hongkong (zh)

Czech FAQ

FAQ pro unikódový editor Yudit
==============================
Verze: 2.9.2
Autor: Gaspar Sinai <gaspar (at) yudit.org>
Datum: Tokyo 2007-12-22

Ot1: Jak mohu zobrazit tento FAQ znovu?
Od1: Napište `help' do příkazové oblasti. Podobně otevřete testovací
 stranu, když napíšete `test' do příkazové oblasti. Napište 'howto japanese', 
 'howto configure' a otevřete stránky jaknato.

Ot2: Kde mohu získat aktualizaci?
Od2: Stáhněte ji z http://www.yudit.org/

Ot3: Po stisku tlačítka Uložit se nic nestalo. Proč?
Od3: Yudit je na příkazové řádce. 
 Nejpravděpodobněji je třeba stisknout klávesu Enter.

Ot4: Co znamená [Zalomení řádku] na pravé straně, kde se nejčastěji
 zobrazuje "Unix"?
Od4: Znaky konce řádků jsou:
 UNIX='\n'  - konec řádku v Unixu
 DOS='\r\n' - konec řádku v DOSu
 MAC='\r'  - konec řádku MAC
 LS = U+2028 - unikódový oddělovač řádků
 PS = U+2029 - unikódový oddělovač odstavců
 V Yuditu je můžete kombinovat - můžete například vytvořit soubor, který
 má DOSové a Unixové konce řádků. Měli byste se však jejich kombinování
 vyhnout, pokud je to možné.

Ot5: Jak získat seznam kódování (volby -e)?
Od5: Napište `man uniconv' nebo `uniconv -h' v okně shellu. 

Ot6: Jak lze přidat můj soubor klávesnicového vstupu?
Od6: Soubor se již může vyskytovat v
  /usr/share/yudit/data,
 v tom případě je třeba jej přidat do
  /usr/share/yudit/config/yudit.properties.
 Pokud neexistuje, je třeba převést zdrojový soubor kmap do binárního formátu:
  mytool -type kmap -kmap Moje.kmap -rkmap Moje.kmap -write Moje.my.
 Pak je třeba zkopírovat Moje.my do ~/.yudit/data
  cp Moje.my ~/.yudit/data.
 Prosím, pošlete mi váš soubor kmap (zdroj), abych jej zahrnul do další
 distribuce. Pro více informací o souborech kmap se podívejte do
   /usr/share/yudit/doc/keymap-format.txt.
 Zdrojový kód kmap distribuovaných s yuditem je v
   /usr/share/yudit/src/.
 Všimněte si, že soubory kmap mohou být také použity jako textové převodníky
 a mapy písma.

Ot7: Jak lze lokalizovat zprávy do mého vlastního jazyka?
Od7: Stáhněte si zdrojový kód a přečtěte si README.TXT. Tam zjistíte,
 jak to udělat. Prosím, pošlete mi překlady, abych je mohl zahrnout
 do dalších verzí.

Ot8: Jak lze přidat písmo TrueType?
Od8: Umístěte soubor-písma.ttf a nějaký-další-soubor-písma.ttf do
  /usr/share/yudit/fonts nebo ~/.yudit/fonts,
 pak vložte do
  /usr/share/yudit/config/yudit.properties
 nové virtuální písmo MojePismo
  yudit.font.MojePismo=soubor-písma.ttf,nějaký-další-soubor-písma.ttf,..
 Nyní můžete toto písmo použít v okně editoru, pokud jej přidáte do
  yudit.editor.fonts=...,MojePismo,...
 nebo v grafickém rozhraní, pokud jej přidáte do
  yudit.fonts=...,MojePismo,...

Ot9: Bude verze pro Windows?
Od9: Yudit má abstraktní grafickou knihovnu. Ta umožňuje Yudit přenést
 velice rychle, jako např. svgalib.
 Přenesl jsem jej pro svou manželku Yuko v prosinci 2001. To bylo poprvé
 a naposledy, co jsem se dotkl Windows.

Ot10: Jak dobrý unikódový editor je Yudit?
Od10: Pokusil jsem se implementovat unikódový standard všude, kde to
 mělo smysl. Jsou zde však některé zvláštností. Prosím, přečtěte si
  /usr/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt,
 kde najdete informace, jak vyhovuje standardu obousměrnost. 

Ot11: Na příkazové řádce jsem specifikoval 3 soubory a nyní vidím jen jeden.
Od11: Jsou v paměti historie. Pokud přejdete do oblasti příkazového vstupu
 a stisknete Šipka-nahoru (nebo Ctrl-k) nebo Šipka-dolů (nebo Ctrl-j), můžete
 procházet historií souborů.

Ot12: Co jsou klávesové zkratky?
Od12: Většinu z nich můžete vidět - žlutá nápověda je zobrazuje
 podtržené. Většina z nich by měla pracovat s klávesami Ctrl a Alt.
 Editor nyní registruje následující vazby kláves:

 Escape - přepíná mezi příkazovým a editačním režimem,
 Home - jdi na začátek řádky,
 End - jdi na konec řádky,
 b - o stranu výše,
 f - o stranu níže,
 k - nahoru,
 n,j - dolů,
 h - vlevo,
 l - vpravo,
 m - vymazat celý řádek,
 x - vymazat výběr,
 v - vložit poslední výběr.
 Pokud je při pohybu kurzoru stisknuta klávesa Meta, bude text vybírán.
 Dvojitý klik myší vybírá slovo, trojitý klik vybírá celou řádku.

Ot13: Jak si mohu prohlédnout obsah binárního souboru klávesové mapy?
Od13: Můžete takto vytvořit výpis zdroje:
 mytool -my /usr/share/yudit/data/GreekBible.my \
   -convert mys -write GreekBible.mys.

Ot14: Jak rychle vložím unikódový znak?
Od14: Změňte vstup na [unicode], napište uxxxx nebo Uxxxxxxxx, kde x je
 a šestnáctkové číslo.

Ot15: Má Yudit funkci nahradit?
Od15: Je třeba, abyste v příkazové oblasti napsali
 replace starý-text nový-text
 a stiskli klávesu enter při každém hledej/nahraď.

Ot16: Kde je režim ručního písma?
Od16: Klikněte na modrou šipku (režim vstupu). Přiřaďte
 freehand k jedné z kláves F.

Ot17: Jak mohu vypnout zvýrazňování syntaxe?
Od17: V příkazové oblasti zadejte: 'syntax none'.
 Dostupné možnosti jsou zobrazeny chybovou zprávou ve stavové řádce,
 pokud zadáte pouze 'syntax'. Tuto možnost lze také nastavit
 v konfiguračním souboru.

Ot18: Jak lze vypnout lámání slov?
Od18: V příkazové oblasti zadejte: 'wordwrap false'. 
 Zadáním 'wordwrap true' lámání slov zapnete.
 Tuto možnost lze také nastavit v konfiguračním souboru.

Dodatek
=======
1.1. Příklady klávesových map

 Následující příklady jsou pro některé kmapy, které obsahuje Yudit.
 Ruská
 Mapuje foneticky ruská písmena. Nepříliš zřejmá jsou:
   yo tvoří ё, c tvoří ь, q tvoří ъ,
   x tvoří ы, ee tvoří э.
 Maďarská
 Mapuje maďarské a německé znaky. Akcentované znaky lze vložit
 jako anglický znak následovaný akcentem.
  Příklady:
   a' bude á , o: bude ö , o" bude ő
   SS vytváří německé ß, Ss dává znak paragrafu §.
 Kana 
  Mapuje písmo Romaji do písma Hiragana a Katakana. Malá písmena jsou
  použita pro písmo Hiragana a velká písmena jsou použita pro písmo
  Katakana. Nepříliš zřejmá jsou:
   PP - 〒  <> - ◇ <>> - ◆   [] - □,
   []] - ■ OO - ● <ESC>* - ☆ <ESC>** - ★,
    ~ - ・  Oo - ◎ o+ - ♀   o- - ♂,
    oC - ℃  Y= - ¥.
 Mnemotechnická
  Pomocí této mapy můžete používat mnemotechniku podle RFC1345 k zadávání
  znaků. Některé příklady:
    &0u - ☺ &0U - ☻ &tel - ☏ &PI - ¶,
    &SU - ☼ &cH-  - ♥ &M2=♫ &sn - ش,
 SGML mapuje SGML do unikódu.
   Příklady:
    &female; - ♀ &spades; - ♠, &boxvR; - ╞,
    &block; - █ &blk14; - ░ &frac18; - ⅛.
 Hangul mapuje římský přepis do znaků písma Hangul.
  Je použit přepis podle ISO/TC46/SC2/WG4. Více
  informací o tom najdete na
   http://www.hansoft.com/hangul/faq.html.
  Některé příklady:
   ulyanghan - 우량한 pyohyeon - 표현,
   cinseon - 친선, jageug - 자극 hwang geum 황금.

END

Gáspár SINAI
Tokyo, 2016-04-30

Made With Yudit Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!