場所後置詞、接尾辞

場所接尾辞

疑問詞 後母音の単語 (a,á,o,ó,u,ú) 前母音の単語 (e,é,i,í) 前母音の単語 (ö,ő,ü,ű)
Honnan? kosárból szekrényből sörből
kosárról szekrényről sörről
kosártól szekrénytől sörtől
Hol? kosárban szekrényben sörben
kosáron szekrényen sörön
kosárnál szekrénynél sörnél
Hová? kosárba szekrénybe sörbe
kosárra szekrényre sörre
kosárhoz szekrényhez sörhöz

場所後置詞

Hol? Honnan? Hová?
alatt alól alá
fölött fölül fölé
előtt elől elé
mögött mögül mögé
mellett mellől mellé
között közül közé
körül - köré
után - -
hosszat - -
át - -
túl - -
keresztül - -

疑問代名詞、指示代名詞

Hol? Honnan? Hová?
itt,ott innen,onnan ide,oda
ahol ahonnan ahová
valahol valahonnan valahová
mindenütt mindenünnen mindenüvé
sehol sehonnan sehová
Gaspar Sinai - gsinai@yudit.org
Last updated: 17 January 1998.